Home » news » แหล่งเงินทุนจากภาคธุรกิจและการบริจาคจากประชาชน

สภาผู้แทนราษฎรเพื่อสันติภาพแห่งชาติสามนายเข้าร่วมกับที่ปรึกษาของกรุงเทพมหานครในวันนี้เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาแถวหน้าระหว่างศาลาว่าการกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ในช่วงสองปีที่ผ่านมาฮอลล์ซิตี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประมาณ 80 ล้านบาทซึ่งบังคับให้ BACC หาแหล่งเงินทุนจากภาคธุรกิจและการบริจาคจากประชาชนทั่วไป

เงินสั้นมากจนบัดนี้ BACC กำลังหายากที่จะจ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำ นายอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครได้เลือกคณะที่ปรึกษา 6 คนเพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ของ BACC “นายเทวีเลิศเลิศประพันธ์ผู้ช่วยผู้ว่าการกรุงเทพมหานครกล่าวกับเดอะเนชั่นว่า” นับตั้งแต่ที่คณะกรรมการ BACC พ้นตำแหน่งในเดือนมีนาคม สมาชิกสภาผู้ซึ่งเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคืออดีตผู้บัญชาการทหารเรือแห่งกองทัพเรืออดีตนายนาดีนาดีนหัวหน้ากองกำลังป้องกันประเทศนายธงชัยศรีสุวรรณและโฆษกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายฉัตรอุดมสิทศิริ สมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมคือที่ปรึกษากทม. ดร. วัลลภสุวรรณดีอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัย