Home » travel news » โครงการพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานตามพระราชดำริ

ครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย เคยสอนวิชาแห่งวิถีการดำรงอยู่อย่างพอเพียง ฝากไว้ในห้องเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ มากมายทั่วทุกภูมิภาค ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานตามพระราขดำริ เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนที่ทรงพระราชทานไว้ให้ชาวบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพดิน รวมถึงการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม และเติมเต็มองค์ความรู้ให้ชาวบ้านด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า

ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญในการจัดการทรัพยากรป่าและน้ำให้กับอีกหลายพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการหนุนเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรมของภาคอิสาน จนเกิดเป็นตำราวิชาเฉพาะ 19 บทเรียน โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับตำนาน 3 คำ ที่เป็นเคล็ดไม่ลับแห่งเทือกเขาภูพาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand