Home » 2018 » February » 20

Daily Archives: February 20, 2018

นักกฎหมายงัดฎีกาเก่า เผยจอดรถขวางหน้าบ้านโดนทุบรถ คนทุบผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ชี้อ้างบันดาลโทสะได้ ส่วนคนจอดขวางผิดฐานข่มเหงรังแกผู้อื่นกรณีกระแสข่าวโซเชียลฯ “ป้าทุบรถ” เนื่องจากมีหญิงสาวมาจอดรถขวางประตูทางเข้าบ้าน ในทางกฎหมายแล้วการจอดรถขวางประตูบ้านของผู้อื่น หรือแม้แต่การจอดขวางทางคนอื่นในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นที่สาธารณะสถาน จะทำได้หรือไม่

ตั้งอยู่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 2319 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ ฝีมือช่างจากสมัยทวารวดี จำหลักบนหน้าผา 2 องค์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง องค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่บนภูปอ

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์